Çin'de bile gerçek yaşı tam olarak bilinmeyen Tangram oyunu, özellikle Ming hanedanı tarafından çok rağbet gören yaratıcı zeka oyunuydu. Oyunun Çince adı Türkçe'ye "Yedi Parçalı Akıl Oyunu" veya "Bilgelik Oyunu" olarak çevrilebilir. Tangram'da amaç yedi farklı geometrik şekli kullanarak birbirinden farklı bütünler oluşturmaktır. Tıpkı her kurumda, birbirine benzer birimler bulunmasına rağmen her kurumun yapısının, işleyişinin ve ortaya çıkardıklarının farklı olması gibi,Tangram'da da benzer şekillerle yüzlerce hatta binlerce farklı bütünler yaratabilirsiniz.

İşte TANGRAM Yönetim Danışmanlık A.Ş. olarak kuruluş amacımız da budur: Birbirine çok benzeyen birimlere sahip ama aslında birbirinden çok farklı olan kurumlarda, farklılığı ortaya çıkarmak ve her kurumda farklı bir bütünsellik sağlamak.

TANGRAM Yönetim Danışmanlık A.Ş., Türkiye'de bugüne kadar örneği olmayan bir ilki gerçekleştirerek Kurumsal, Mali ve Hukuki Yeniden Yapılanma işlevlerini şemsiyesi altında toplamıştır.

Bu yaklaşımın ışığı altında, müşterilerimize şirketlerinin tüm alanlarını kapsayan geniş ve bütünleşik hizmet sunmaktayız.